21 října

Mých 5 nejsilnějších talentů

Z mého života

0  comments

Na konci září 2016 jsem absolvoval test StrengthsFinder 2.0 od společnosti GALLUP, díky kterému získáte přehled o svých pěti nej talentech. Na tento test jsem narazil prostřednictvím Jana Mühlfeita, který test doporučuje a zároveň pomáhá lidem najít jejich silné stránky.  Test, který jsem absolvoval najdete  zde! Absolvoval jsem Balíček B.

Zadejte slevový kód LukasB10% při objednávce a získejte test s 10% slevou.

Je velmi důležité znát sám sebe a vědět, v čem jste dobří a v čem vynikáte. Lidé si však své přednosti mnohdy neuvědomují, nebo si o nich myslí něco jiného. Já osobně jsem podvědomě tušil o svých silných stránkách, ale nedokázal jsem je přijmout a využít. Tento test mi pomohl se nad sebou více zamyslet, a proto jsem se rozhodl, že chci své nejsilnější stránky podporovat, pracovat s nimi a dávat jim co největší prostor pro růst.

Mých 5 nej talentů:​

Strategic

Lidé s výrazným talentem v této oblasti umí najít alternativní postupy. Jsou-li postaveni před konkrétní scénář, rychle v něm najdou zásadní strukturu a problémy.

Je tu velká šance, že důkladně zkoumáš všechny problémy, kterým musíš čelit. Řešení menších obtíží odhalíš obvykle velmi brzo. Pokud ale čelíš komplexnější záležitosti, pracuješ velmi dlouho a těžce na odhalení jejího řešení. Často dokážeš odhadnout základní závady a chybějící kroky v rámci plánu. Velice pravděpodobně máš i vlastní originální nápady. Je typické, že tvoje představivost je stimulována, když spolupracuješ s mysliteli orientovanými na budoucnost. Obvykle zdůrazňuješ nejdůležitější problém a zjistíš nejlepší řešení. Často identifikuješ způsoby, jak změnit překážku na příležitost. Pod vlivem svých talentů jsi inovativní, vynalézavý, originální a nápaditý. Tvá mysl ti dovoluje opustit hranice známého, zřejmého a běžného světa. Bavíš se myšlenkami na nejvhodnější způsoby, jak dosáhnout cíle, zvýšit produktivitu nebo vyřešit problém. Vždy nejdříve zvážíš několik alternativ. Teprve potom zvolíš tu nejlepší. Od přírody zaujímáš takový postoj k faktickým informacím nebo datům, že jsi schopen odhalit směr, vyvolávat otázky, rozpoznávat příležitosti nebo nabízet řešení. Přinášíš do diskusí další dimenzi. Dávají ti smysl zdánlivě nesouvisející informace. Často si vytváříš více různých plánů postupu, než si vybereš ten nejlepší.


Analytical

Lidé s výrazným talentem v této oblasti pátrají po smyslu věcí, hledají význam. Umí zvážit všechny detaily, které mohou konkrétní situaci ovlivnit.

Poháněn svými talenty se někdy spoléháš na rozum, abys dal smysl faktům, událostem, lidskému chování, problémům nebo řešením. Přirozeně můžeš být mimořádně logický člověk. Zkoumáš chování lidí, abys o nich zjistil pravdu. To částečně vysvětluje, proč nacházíš v různých typech jednotlivců něco k uznání. Instinktivně můžeš být schopen lidi přesvědčit, že na tom, čeho dosáhli záleží. Možná, že tvá dobře zdůvodněná vysvětlení pro ně mnoho znamenají.  Tvoje potřeba dělat věci eticky, přesně a správně nutí před provedením prvního kroku zkoumat různé aspekty projektu, návrhu, nápadu nebo činnosti.​


Command

Lidé s výrazným talentem v této oblasti jsou výrazné osobnosti. Umí převzít kontrolu nad situací a rozhodovat.

Přirozeně dokážeš oživit nebo zastavit diskuzi svými podnětnými výroky, neobvyklým úhlem pohledu, neobvyklými otázkami, cílenými požadavky nebo upřímným názorem. Nutíš lidi, aby filozoficky přemýšleli o smyslu dobra, zla, pravdy, spravedlnosti nebo štěstí. S velkou pravděpodobností můžeš mít odvahu, která je potřebná k tomu, abys na určitých projektech pracoval samostatně. Možná, že máš sklon riskovat jako individualista, když to může zlepšit výsledky. S velkou pravděpodobností jsi někdy ochoten ujmout se šance. Díky svým schopnostem občas záměrně riskuješ. Můžeš studovat plusy a mínusy situace nebo posuzovat následky konkrétní akce. Tento přemýšlivý přístup ti asi umožňuje zvýšit množství tvých úspěchů.​


Intellection

Lidé s výrazným talentem v této oblasti jsou typičtí intelektuálové. Hodně přemýšlí sami o sobě a vedou intelektuální debaty.

Hnán svým talentem, většinu času máš v hlavě vír nových nápadů. Velmi tě zajímá řešení problémů, koncipování nových konceptů, projektování plánů nebo pochopení každodenních záležitostí. Vzhledem ke svým silným stránkám si všímáš, že svůj čas raději trávíš s mimořádně inteligentními dospělými. Mimo to, že si užíváš jejich společnost a vyspělé uvažování, vítáš příležitost zapojit se do sofistikovaných, znalých a promyšlených hovorů. Z těchto setkání shromažďuješ četné nápady, teorie nebo koncepty. Tyto poznatky, které získáváš, se ukážou být užitečné dny, týdny, měsíce nebo dokonce i roky později. Mnohem spíše přijdeš s teoriemi, koncepty anebo filozofiemi, které vysvětlují, co vedlo k významným událostem. Je pravděpodobné, že čerpáš mnoho potěšení z toho, že uvažuješ o věcech do hloubky. S velkou prozíravostí obvykle dospíváš k závěrům, předkládáš nové nápady, navrhuješ různé způsoby jak pohlížet na různé situace nebo pokládáš zjišťující otázky. Přirozeně tíhneš k diskuzím, ve kterých jsou jejich účastníci zavázáni hledat pravdu a důvod.


Connectedness

Lidé s výrazným talentem v této oblasti věří, že všechny věci spolu nějak souvisí. Nevěří v náhodu a jsou přesvědčeni, že vše, co se děje, má nějaký význam.

Je velmi pravděpodobné, že máš pocit, že jsi napojen na celé lidstvo. Tvrdíš, že tím, že ublížíš někomu jinému, nakonec ublížíš sám sobě. Tvrdíš, že zneužívání prostředí má osobní důsledky. Tento pohled na život ovlivňuje tvoje myšlenky, činy, rozhodnutí a volby. Instinktivně, po konverzacích s mysliteli, kteří se orientují na budoucnost, se cítíš osvěžený. Nejspíše mnoho z nich inspiruješ svou vášní pro projekty, které jsou prospěšné lidstvu a životnímu prostředí. Nejspíše se cítíš nesvůj, pokud nemáš v životě nějaký vznešený cíl. S velkou pravděpodobností běžně izoluješ fakta, která spojují myšlenky, události nebo lidi. Jsi obzvláště citlivý na to, jak můžou pozitivní či negativní myšlenky ovlivnit celou skupinu. To tě nutí věnovat pozornost tomu, co si jedinci nebo skupiny myslí a dělají. Vzhledem ke svým silným stránkám cítíš, že každá událost je nějakým způsobem důsledkem řady akcí, reakcí nebo naopak důsledkem nulové akce. Dokážeš přijmout i to, co není plně logicky vysvětlitelné. Podle tebe totiž náhody neexistují. Jsi přesvědčen, že jednotlivé události jsou spolu propojeny z nějakého důvodu, který ti nemusí být odhaleny.

About the author 

Lukáš Blažčík

You may also like

Recenze Thrive Themes – Balíček wordpress pluginů pro on-line podnikatele

Recenze ActiveCampaign pro začátečníky – Průlet službou k odesílaní e-mailů

Je on-line podnikání na volné noze pro vás?

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}